Normalt bor jeg i Danmark og er ganske godt tilfreds med det, af en eller anden grund opholder jeg mig alligevel tit og ofte i udlandet. Læs nyhederne, hvis du vil vide, hvor jeg rent fysik kan befinde mig.

Til dagligt har jeg nogen gange lidt småtravlt, hvilket kan skyldes, at jeg er optaget af enten arbejde eller en af følgende hobbies:


Arbejde

Nuværende

Jeg arbejder til dagligt som IT-udvikler ved Danske Banks udviklingsorganisation. Det gør min hustru, Marie, i øvrigt også. Jeg er placeret i Brabrand i Corporate Banking, som primært laver systemer til erhvervskundernes onlinekanaler, især Business Online, som kan betegnes som en udvidet netbank til bankens erhvervskunder i alle brands.

Jeg vil give en lidt længere beskrivelse af arbejdet senere.

Jeg fungerer også som formand for Akademisk Skytteforening Aarhus.

Tidligere

August 2005 startede jeg i et årsvikariat på Aarhus Katedralskole, hvor jeg i skoleåret 2005/2006 underviste to 1.g-klasser samt et 2.g-hold i matematik. Det var jeg meget glad for.

Der trådte jo, som det er enhver gymnasielærer bekendt, en ny gymnasiereform i kraft fra skoleåret 2005/2006. Dette fik så indflydelse på alle nye 1.g-klasser. Derfor blev det ligesom for alle andre lærere noget helt nyt det år. Derudover skulle jeg lære ca 80 nye elever samt omkring 70 kolleger at kende.

Fra januar til juni 2005 underviste jeg som vikar på Silkeborg Amtsgymnasium i matematik og fysik. Jeg har undervist to 1.g-klasser i hele perioden. Den ene til matematik og den anden til fysik. Desuden havde jeg fra nytår til vinterferien en 2.g-klasse til matematik og fra ca. 1. februar til juni en 1.g-klasse til matematik. Gymnasiet i Silkeborg er et godt sted at arbejde, og jeg befandt mig godt der. Desværre blev den uddannelsesstilling, der var slået op der, ikke oprette. Jeg var derfor ikke timer nok til, at jeg kunne blive der i skoleåret 2005/2006.

På Egmont Studentergård, hvor jeg boede indtil 1. dec. 2003, kom jeg til at blive kollegierådsformand, hvilket vil sige, at jeg holdt kollegiets kontor åbent nogle timer om ugen, prioriterede og administrede ventelister, telefonsystem, afholdt kollegierådsmøder, sad i bestyrelse og den slags. Det var et job, som til tider tog en stor del af min tid udenfor kontorets åbningstider -- nogle gange med min egen vilje og andre gange ikke. F.eks. er det ikke særlig spændende, når telefonsystemet crasher, fordi det ligger ovenpå 'Window$ 3.11 For Workgroups'! Og desuden er en gang skraldeprogrammering.

Formandsposten kan også være skidebaldernes holdeplads, når det ikke lykkes at gøre alle lige tilfredse, men til gengæld er det meget tilfredsstillende, når hele puslespillet falder i hak med ud- og indflytninger, fremlejer osv.

I forbindelse med mit arbejde som kollegierådsformand har jeg også været involveret i udformningen og indholdet af Kollgiets hjemmeside på www.egmontstudentergaard.dk. Jeg skal med det samme sige, at det ikke er mig, som har lavet den flotte hjemmeside -- det er en anden kollegianer, Simon Nikolajsen, der er ansvarlig for denne. Jeg har blot som kollegierådsformand været med til at bestemme noget af den visuelle udformning samt skrevet noget af tekstindholdet. Al koden har Simon og hans studiekammerater taget sig af. På hjemmesiden kan man få en masse informationer om Egmont Studentergård, se billeder samt udfylde- og sende ansøgninger. Hvis man er beboer på kollegiet, har man bl.a. også adgang til et forum, hvor man kan poste opslag og al sådan noget.

Af arbejde kan også nævnes, at jeg fra tid til anden giver lektiehjælp i matematik til gymnasieelever o.l.

[Toppen af siden]


Studier

Jeg har læst matematik/fysik på Århus Universitet. Dvs. jeg læste hovedfag i matematik og har sidefag i fysik. Oprindeligt troede jeg, at jeg skulle være fysiker, men efter ca. to år fandt jeg (som flere andre af mine studiekammerater) ud af, at fysik ikke lige var, hvad jeg havde forventet. Til gengæld viste matematikken sig at have nogle spændende sider, som man slet ikke støder på i f.eks. gymnasiet. Jeg besluttede derfor at læse hovedfag i matematik.

Specialet kom til at ligge indenfor den gren af matematikken, som kaldes kryptologi. Specialet drejer sig om klassificering af ideelle secret sharing schemes og er en interessant matematisk teoretisk indgang til emnet 'secret sharing'. Det indeholder elementer af algebra, kombinatorik, informationsteori mv.
Dette vil jeg nok uddybe en anden gang. I mellemtiden kan man downloade og selv læse mit speciale her:

Da jeg havde kursus i kryptologi var jeg som en del af et afslutningsprojekt med til at skrive en lille artikel om "Unconditionally Secure Systems Based on Noisy Channels":

Dette er ret interessant, fordi man udnytter støj på datatransmissionen mellem to personer til ved hjælp af særlige fejlretningsprotokoller at give vilkårlig god sikkerhed overfor eventuelle "spioner" på linien.

[Toppen af siden]